Boğaziçi Köprüsü Onarım ve Güçlendirme

Proje Detayları
Proje Sahibi:Karayolları Genel Müdürlüğü
Yüklenici:Makyol&IHI J.V.
Tonaj:500 ton
Proje Süresi:24 Ay
Tamamlanma Tarihi:2016
Konum:İstanbul, Türkiye
Kapsam:Projelendirme
İmalat
Montaj

Proje Tanıtımı

2014 Yılında, Boğaziçi Köprüsünün 40. Yıl bakımı dolayısı ile yapılacak olan bakım ve güçlendirme işinin bir kısmını Nunteknik üstlenmiştir. İş kapsamında yapılmış olan işler;

  • Kule bacaklarının enlemsel ve boylamsal olarak güçlendirilmesi
  • Tabliyede bulunan 500’ün üzerinde ortotropik çatlağın onarılması
  • Tabliyenin kule bacaklarına yaklaştığı noktalarda toplam 4 adet viskoz damper montajı

Güçlendirme çalışmaları için kule başına 100 tonun üzerinde çelik IPE500 profiller, daha önceden iskele kurulmuş olan 5mtx7mt genişliğindeki kulelerin içinde çok dar bir alandan geçirilerek yerine montajı yapılmıştır. +3 kotundan +27 kotuna kadar kuleler boylamsal olarak güçlendirilmiştir. Enlemsel güçlendirmeler ise +42,5 kotundan +149 kotuna kadar 5 ayrı kotta yapılmıştır. En yüksek kot olan +149 kotu montajı için, içeriden parçalar vinç yardımı ile yerine çekilmiş, dışarıdan ise havşa başlı cıvataları monte etmek için dağcı sarkıtılmış ve akan trafik üzerinde 200 adet M22x120 cıvatanın montajı her bir kulede ayrı ayrı yapılmıştır.

Tabliyede bulunan ortotropik çatlakların yarısından çoğunda nervülerler plakalar ile güçlendirilmiştir. Proje genelinde cıvatalar turn-of-nut metodu ile sıkılmıştır. Skidmore-Wilhelm test cihazı ile cıvataların proje için gerekli olan 18 KN kuvveti kaç derece açı ile sağlayabildiği ölçüldükten sonra, açısal döndürme mantığı ile çalışan tork makineleriyle gerekli açı ayarlanıp tüm cıvatalar bu açı ile sıkılmıştır. Böylece plakalar ile nervür arasında oluşan basıncın oluşturduğu sürtünme kuvveti etkisi ile birleşim bölgelerinde güçlendirme sağlanmıştır.

Boğaziçi Köprüsü dünya üzerinde yapılan asma köprülerin ilklerindendir. Yapıldığı tarihte dünya genelinde asma köprülerde çapraz askı halatları kullanıldığı için Boğaziçi Köprüsü’nde de bu uygulama yapılmıştır. Fakat daha sonra çapraz şekildeki askı halatları yerine yere dik vaziyetteki askı halatlarının taşıma açısından daha kullanışlı olduğu anlaşılmıştır. Köprünün 40. Yıl bakımında halatların değiştirilmesine karar verilmiştir. Dik askı halatları taşıma açısından daha iyi olmakla beraber köprünün yatay yüklerini almadığı için tabliyenin kuleler ile birleştiği noktalara viskoz damper monte edilmesine karar verilmiştir. Nunteknik, herbiri 2,5 ton ağırlığındaki 4 adet damperi, her kuleye birer adet olmak üzere yerden 60 mt yukarıya platform vasıtası ile çekmiş ve köprü çalışır vaziyette iken, yani tabliye kulelere sürekli yakınlaşıp uzaklaşırken damper montajını başarıyla tamamlamıştır.